Olen Elämäntaitopalvelut VidoValon onnellisuuskonsultti Tarja Arffman. Tietoisuustaitoja olen harjoittanut elämässäni jo 16 vuotta ja muuttanut niillä oman elämäni. Olen kouluttanut ja auttanut ihmisiä löytämään tasapainoa arkeen jo 10 vuotta. Tarjoan käyttöösi pitkän kokemukseni ja vahvan osaamiseni.

Tasapainoinen ja tyytyväinen työntekijä on yrityksesi tärkein voimavara

Ovatko työyhteisönne sisäiset ristiriidat ja eripuraiset ihmissuhteet esteenä koko yrityksen menestymiselle? Korjaa asia ja anna lahja yritykselle, henkilökunnalle ja koko yhteiskunnalle.

Elämäntaitopalvelut VidoValo valmentaa työntekijöistäsi tietoisuustaitoisia

Elämäntaitopalvelut VidoValo tarjoaa yrityksille uudenlaista koulutusta, jolla tähdätään työntekijöiden sisäiseen hyvinvointiin oppimalla tietoisuustaitoja. Työilmapiiri, ihmissuhteet, kyky olla läsnä vaikuttavat työssä jaksamiseen ja työn tuottavuuteen yhtä paljon elleivät enemmänkin kuin työn sisältö.

Koulutuksessa työntekijöille opetetaan tunne- ja läsnäolontaitoja, joilla hän saa kyvyn kohdata asiakkaat, työtoverit sekä oman elämänsä haasteet uudella luovalla tavalla. Koulutus parantaa samalla kertaa työn tekemisenlaatua, tuottavuutta, työssä jaksamista ja työyhteisön ilmapiiriä. Kaikki hyötyvät tietoisuustaito-koulutuksista.

Tietoisuustaito-koulutus nostaa yksilön potentiaalin yrityksen käyttöön

Koulutukset tähtäävät työntekijän itsetuntemuksen lisäämisen. Kun työntekijä tuntee itsensä, parhaimmat voimavaransa ja kykynsä sekä mahdolliset esteensä, hän kykenee aidosti ja luovasti tarjoamaan oman parhaimman työpanoksensa yritykselle.

Tietoisuustaitoinen työntekijä

• osaa olla läsnä ja kuunnella asiakasta ja työtoveria
• kykenee ratkaisemaan ristiriitoja ilman tunnekuohuja
• osaa hallita kiirettä ja stressiä
• on tehokas, joustava ja luova
• osaa arvostaa sekä omaa että työtoverin osaamista
• kykenee olemaan kokonaisvaltaisesti työssään läsnä ja vapaalla jättämään työt työpaikalle

Hyvässä työyhteisössä erilaisuudella ja yksilöllisyydellä on tilaa kaikille. Työntekijöiden on tärkeää oppia nostamaan toisistaan esille luova potentiaali vertailun ja kilpailun sijaan. Tietoisuustaito-koulutuksilla yritykset nostavat tuottavuuden ja palvelunlaadun uudelle tasolle, keskittymällä kaikkein olennaisimpaan eli ihmiseen.

Tunteet ja tasapainoinen työyhteisö-valmennus

Tunteet tulevat mukanamme työhön ja työyhteisöön. Ne vaikuttavat työn tekemisen laatuun. Energia, joka kuluu tunteiden kanssa tasapainoilemiseen on poissa työtehosta. Tuntiessamme ahdistusta, pelkoa tai epätoivoa emme suoriudu työstä emmekä jaksa keskittyä siihen mitä teemme. Koulutus perehdyttää työyhteisön jäsenet omien tunteidensa maailmaan ja auttaa hyväksymisen kautta puhdistumaan tunteista, jotka sabotoivat työilmapiirin ja uhkaavat viedä työnilon.

Osio I antaa tunteisiin uuden näkökulman

• mitä tunteet ovat
• miksi tunnemme ja mistä tunteet tulevat
• kuinka tunteista voi tulla voimavaramme
 
Osio II antaa työvälineet tunteiden muuntamiseen

• mikä on tunteiden tarkoitus
• kuinka tunteet muodostuvat ja säilyvät
• miksi meillä on ongelmia tunteiden kanssa
 
Osio III  työvälineet tunteiden muuntamiseen jatkuu

• kuinka tulla sinuksi tunteiden kanssa
• kuinka negatiiviset tunteet voidaan työstää

Koulutus sisältää 1-3 valmennuspäivää. Yrityksenne voi valita joko koko paketin tai yhden osion kerrallaan. Kolmiosaisena koulutuspäivät voidaan toteuttaa pidemmällä aikavälillä, esim. 1-2 kk:n sisällä.

Hinnat (asiakkaan tiloissa)
1 pv 1490 €
3 pv 3000 €

Hinnat sisältävät alv. 24%


Tietoisuustaidot kiireen ja stressin helpottajana -valmennus

Kiire ja stressi eivät taltu ulkoisia olosuhteita hallitsemalla. Avain stressiin löytyy sisältämme taidosta olla läsnä. Tuo taito on meillä kaikilla, mutta unohtuu helposti elämän tiimellyksessä. Läsnäolotaidoon unohtumisen vuoksi elämämme voi tuntua raskaalta ja ahdistavalta. Tietoisuus läsnäolosta auttaa meitä pysähtymään ja näkemään itsemme ja todellisuuden uudesta näkökulmasta. Se auttaa meitä asettamaan elämämme asioihin suhteellisuutta ja samalla puhdistaa mielemme näkemään tämän hetken arvokkuuden.

Koulutuksessa opettelemme läsnäoloa sekä teoriassa että erilaisten harjoitusten avulla.

Osio I perehdyttää

• mitä ovat tietoisuustaidot
• mitä tässä hetkessä eläminen eli läsnäolo tarkoittaa
• mihin läsnäolon voima perustuu
 
Osio II opettaa

• mistä kiire ja stressi syntyvät
• miten tietoisuustaidot voivat helpottaa stressiä
• helppoja läsnäolon harjoituksia lievittämään stressiä
 
Osio III syventää

• kuinka läsnäolo voi muuttaa työyhteisöä
• kuinka oppia olemaan läsnä asiakkaalle myös kiireessä
• kuinka harjoittaa läsnäolemisen taitoa sekä työssä että arjessa kotona
 
Koulutukset sisältävät 1-3 valmennuspäivää. Yritys voi valita koko paketin tai yhden osion kerrallaan. Kolmiosaisena koulutuspäivät voidaan toteuttaa pidemmällä aikavälillä esim. 1-2kk sisällä.


Koulutus sisältää 1-3 valmennuspäivää. Yrityksenne voi valita joko koko paketin tai yhden osion kerrallaan. Kolmiosaisena koulutuspäivät voidaan toteuttaa pidemmällä aikavälillä, esim. 1-2 kk:n sisällä.

Hinnat (asiakkaan tiloissa)
1 pv 1490 €
3 pv 3000 €

Hinnat sisältävät alv. 24%

TYHY-päivät

Hyvän tunneilmaston äärellä -tyhy-päivä
Mielenrauhan äärellä -tyhy-päivä

» Tutustu TYHY-päivän ohjelmaan

Tilaisuus voidaan toteuttaa Spahotel Casinolla Savonlinnassa tai valitsemassanne paikassa.

Hinta 900 € (sis. alv. 24%)

Ota yhteyttä!

Tarja Arffman
Puh. 045 852 0225


Elämäntaitopalvelut VidoValo
Spahotel Casino II-kerros
Kylpylaitoksentie 7
57130 Savonlinna
www.vidovalo.fi
www.facebook.com/www.vidovalo.fiEtelä-Savon Maakuntaliitto                   EU EAKR