Kuntovalmennusta kotiin

Lisää elämänlaatua, hyvinvointia ja terveyttä asiantuntevalla ja ammatillisella kotikuntoutuksella

Kotikuntoutuksen avulla kotona asuva ikääntyvä tai vammautunut asiakkaamme saa arkipäiväänsä lisää elämänlaatua, toimeliaisuutta, virkeyttä, hyvinvointia ja terveyttä. Kotikuntoutuksen ansiosta asiakkaamme voi asua kotona pidempään ja kotiutua esim. sairaalajaksolta aiemmin.

Asiantuntijana kotikuntoutuksen suunnittelussa toimii fysioterapeutti, joka tekee yhdessä asiakkaan kanssa kokonaisvaltaisen suunnitelman kotikuntoutuksen tavoitteista ja keinoista.

Kotikäynnit toteuttaa lähihoitaja fysioterapeutin tekemän suunnitelman mukaisesti. Tavoitteet kotikuntoukselle asetamme yhdessä asiakkaan kanssa.

Yksilöllisesti sinulle

 • Lihasvoimaa ja tasapainoa tukevaa harjoittelua
 • Liikkuvuusharjoittelua
 • Ulkoilua
 • Kotiaskareissa ja asioinnissa tukemista sekä ohjaamista
 • Keskustelua
 • Kuuntelemista
 • Harrastuksiin ja ryhmiin ohjaamista
 • Muistiharjoitteita ja muistelua
 • Menetettyjen taitojen harjoittelua
 • Kirjoittamista

Tavoitteina ovat esim.

 • Aktiivisempi arki
 • Parantaa toimintakykyä
 • Edistää ja tukea oikea-aikaista kotiutumista
 • Jatkaa kuntoutumista kotioloissa
 • Omaehtoisen liikkumisen ja itsehoidon tukeminen
 • Mahdollisimman itsenäinen selviytyminen kotona päivittäisissä toimissa
 • Vähentää sairaalahoitopäiviä

Vetrea tekee hyvää. Vetrea tuo arkeesi apua, hymyä ja läsnäoloa.


Palvelut kotiisi

Arki helpottuu asiakkaan tarpeet huomioivilla palveluilla tämän kotona. Tutustu kattaviin kotipalveluihimme: www.vetrea.fi

Koti Vetreassa

Yksilöllistä asumista ja hoivaa ikäihmisille, vammautuneille, kehitysvammaisille sekä mielenterveyskuntoutujille.

Hyvinvointia sinulle

Edistämme hyvinvointiasi ja kuntoutumistasi tehokkailla terveys- ja hyvinvointipalveluillamme.


Vetrea Terveys Oy

Ota yhteyttä!

Pirjo Kettunen
Puh. 044 531 9601
tai vaihde 020 7751 360
www.vetrea.fi


Etelä-Savon Maakuntaliitto                   EU EAKR