Hyvinvoinnin Ykköset

Hyvinvoinnin ykköset on eteläsavolaisten hoiva-, terveys- ja hyvinvointialan yritysten yhteistyöverkosto, joka on luotu HAPI - asiakasymmärryksen ja palveluinnovaatioiden äärellä Etelä-Savossa -hankkeessa vuosina 2015-2016.

Verkoston tavoitteena on lisätä alan yritysten ymmärrystä asiakkaiden käyttäytymisestä ja tarpeista, luoda uusia palveluja uusille kohderyhmille ja synnyttää uutta liiketoimintaa hyvinvointialalle. Lisäksi se  auttaa yrityksiä hyödyntämään markkinoinnissa ja myynnissä uusia sähköisiä kanavia.

Hyvinvoinnin Ykköset -verkoston tavoitteet perustuvat vuosina 2013 ja 2014 maakunnassa tehtyyn laajaan hoiva- ja terveysalan yritysten kehittämistarvekartoitukseen. Etelä-Savo on korkeaan hyvinvointiosaamiseen perustuva maakunta, jossa on kansainvälisesti kilpailukykyistä osaamista hyvinvointialalla. Verkoston yhteistyökumppaneina toimivat Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy, Pieksämäen kaupunki ja Savonlinnan Yrityspalvelut Oy. Rahoittajina ovat Euroopan aluekehitysrahasto, Etelä-Savon maakuntaliitto sekä Etelä-Savon kunnat.  

Hankkeessa on mukana lukuisia yrityksiä eri puolilta maakuntaa. Yritykset edustavat laajasti erilaisia hoiva-, terveys-, liikunta- ja hyvinvointipalveluja.

Tiedotteet

Etelä-Savosta hyvinvointipalveluiden kärkimaakunta uuden yhteistyön myötä

Uudenlaisten hyvinvointituotteiden kysyntä kovassa kasvussa

Nykypäivän kuluttajat hakevat hyvinvointipalveluita tarjoavilta yrityksiltä ennen kaikkea vuorovaikutteisuutta. Digitaalisten kanavien hyödyntäminen palveluiden hankkimisessa kasvaa jatkuvasti, ja myös täysin uudenlaisille palvelukonsepteille riittää kysyntää. Etelä-Savon hoiva-, terveys- ja hyvinvointialan yritysten yhteisen HAPI -hankkeen keskeisiin tehtäviin kuuluukin siihen osallistuvien yritysten sparraaminen uudenlaisten palveluiden kehittämisessä uusille kohderyhmille. Asiakkaiden kulutuskäyttäytymisen ja tarpeiden syvempi ymmärtäminen on yhtä lailla tärkeässä roolissa.

Yhteismarkkinoinnista uutta potkua palveluiden myyntiin

Vuonna 2015 käynnistynyt HAPI – asiakasymmärryksen ja palveluinnovaatioiden äärellä Etelä-Savossa -hanke nostaa Etelä-Savon Suomen ykkösmaakunnaksi hoiva-, terveys- ja hyvinvointialan liiketoiminnan saralla. Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy:n, Pieksämäen kaupungin ja Savonlinnan Yrityspalvelut Oy:n koordinoima hanke kokoaa yhteen 30 alan yritystä ja tukee näitä liiketoimintansa kehittämisessä sekä asiakas- ja yhteistyöverkostojensa laajentamisessa.

Yritykset toteuttavat myös hankkeen yhteisen markkinointikampanjan syksyn 2016 aikana, ja mm. kokoavat palvelutarjontansa yhteiselle verkkosivustolle. Verkon lisäksi markkinointia toteutetaan laajasti myös muissa kanavissa. Markkinoinnin keskeisenä tehtävänä on lisätä kuluttajien tietoutta siitä, kuinka laaja kirjo erilaisia hyvinvointipalveluita maakunnassa on tarjolla.

Maakunnan hyvinvointipalveluissa riittää potentiaalia

Miksei Oy:n hoiva-, terveys- ja hyvinvointialan asiantuntija Päivi Karhunen näkee alueen hyvinvointipalvelubisneksen tulevaisuuden valoisana: ”Etelä-Savo on korkean hyvinvointiosaamisen maakunta, jossa on kansainvälisestikin vertaillen hyvinvointialan huippuosaamista ja yrityksillä potentiaalia kasvuun”. Hankkeen rahoittajina toimivat Euroopan aluekehitysrahasto, Etelä-Savon maakuntaliitto sekä Etelä-Savon kunnat.

Yrittäjät kokevat saaneensa yhdessä kehittämisestä todellista apua asiakaslähtöisen liiketoiminnan kehittämiseen: ”Uutta tuoteperhettä ei olisi tullut markkinoille ilman hankkeen tarjoamaa asiantuntijasparrausta ja muiden yritysten ammatillista tukea”, toteaa Studio MP:n yrittäjä Minna Purhonen. ”Meille katsantosuunnan muutos asiakkaan näkökulmaksi on ollut olennaista ja aktivoinut markkinoinnin täysin uusissa kanavissa”, korostaa Tarja Arffman Vidovalosta. Myös liiketoimintajohtaja Pirjo Kettunen H10 Kymppipalvelut Oy:stä vakuuttaa hankeyhteistyön auttaneen erityisesti palveluinnovaatioiden tuotteistamisessa markkinoille: ”lisäksi uusien markkinointikanavien avaaminen on ollut asiakkaiden tavoittamisen kannalta oleellista”.

Lisätietoja antavat:

Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy
projektipäällikkö Päivi Karhunen, puh. 044 794 2212

Pieksämäen kaupunki
yritysasiamies Kimmo Hyykoski, puh. 044 588 2214

Savonlinnan Yrityspalvelut Oy
yritysasiamies Matti Kivipelto, puh. 044 571 5857

Etelä-Savon Maakuntaliitto                   EU EAKR